logo

Bejelentkezés | 2018.04.21.

Keresés:
Nyitó oldal » » Adatvédelem

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a HUNGAROPHARMA Zrt. (székhely: 1061 Budapest, Király u. 12.; Cg.: 01-10-042349) számára. A HUNGAROPHARMA Zrt. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A HUNGAROPHARMA Zrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a HUNGAROPHARMA Zrt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a HUNGAROPHARMA Zrt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Adatok felvétele

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra (pl. név, lakcím) szükség lehet. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a HUNGAROPHARMA Zrt. tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható.

A HUNGAROPHARMA Zrt. a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, - személyes adatokat nem tartalmazó - automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg:

        a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),
        domain-név (URL),
        a hozzáférés adatai,
        az ügyfél file lekérés (file név és URL),
        a HTTP válaszkód,
        a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,
        a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége,
        a látogatás időpontja,
        a megtekintett oldalak adatai, illetve
        a használt böngészőprogram neve.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:

  • Analitika, követés cookie
  • Webhelyen keresztüli követés
  • Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

  • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
  • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
  • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Adatok felhasználása, továbbítása

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a HUNGAROPHARMA Zrt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A HUNGAROPHARMA Zrt. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja.

A HUNGAROPHARMA Zrt. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

        piackutatás, piaci elemzés,
        vevői szokások elemzése,
        látogatottsági statisztikák összeállítása,
        ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
        tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
        tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
        vevői reklamációk intézése,
        megrendelések intézése.

A HUNGAROPHARMA Zrt. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a HUNGAROPHARMA Zrt.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Tájékoztatás

Írásbeli kérés esetén a HUNGAROPHARMA Zrt. tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezeléséről.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jelen weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a HUNGAROPHARMA Zrt. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.