Aktualitás

 

Közgyűlési döntéshozatal eredménye

Kiugróan magas részvétellel, valamennyi határozati javaslat elfogadásával zárult a Hungaropharma Zrt. egyedi és konszolidált 2019. évi éves beszámolójának elfogadására és a kapcsolódó döntések meghozatalára vonatkozó írásbeli közgyűlési döntéshozatal.

Tájékoztatjuk tisztelt Részvényeseinket, hogy a HUNGAROPHARMA Zrt. 2019. évi éves beszámolójának elfogadására és a kapcsolódó döntések meghozatalára vonatkozó – 2020. május 7. napján kezdeményezett – ülés tartása nélküli, írásbeli közgyűlési határozathozatal eredményes volt, az egyes határozati javaslatokra nézve a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint négyötöde leadásra került.

Az egyes határozati javaslatok ellenszavazat nélkül – egyetlen tartózkodással – elfogadásra kerültek.

Ezúton köszönjük tisztelt Részvényeseinknek a határozathozatalban történt aktív részvételüket!

Kelt Budapest, 2020. május 30.

Feller Antal s.k.
vezérigazgató